Gospodarenje otpadom

U svakoj djelatnosti nastaje opasni i neopasni otpad. Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.) proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za skupljanje, oporabi i/ili zbrinjavanje otpada (vidi CIAK dozvole).

  

Po pitanju poslova gospodarenja otpadom, za Vas možemo:
 
• Identificirati sve vrste otpada koji nastaje u Vašoj djelatnosti te odrediti svakoj vrsti otpada ključni broj iz Kataloga otpada;
• Odrediti način pakiranja i pripreme otpada za transport
• Osigurati potrebne spremnike, ambalažu za transport opasnog i neopasnog otpada
• Po Vašem pozivu preuzeti, prevesti, i uskladištiti sav opasan i neopasan otpada na našim lokacijama 
• Po Vašem zahtjevu organizirati uništenje otpada/ proizvoda na našim lokacijama uz prisustvo nadležnih tijela
• Po Vašem zahtjevu organizirati sustav prikupljanja ambalaže onečišćene opasnim tvarima kod svih Vaših partnera i na području cijele RH (vidi CROPCA)   
• Pripremiti, obraditi i poslati na daljnje zbrinjavanje /oporabu opasni i neopasni otpada
• Dostaviti svu Zakonom propisanu dokumentaciju za obradu/zbrinjavanje/oporabu opasnog /neopasnog otpada (ovjereni Prateći list za opasni/neopasni otpad, Dokument o prekograničnom prometu opasnim/neopasnim otpadom)
 
Reference
• Preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad
• Preko 30.000 tona/godišnje opasnog i neopasnog otpada u sustavu gospodarenja tvrtke C.I.A.K.