Specijalist saldakonti kupaca i dobavljača (m/ž)

  • Zagreb

  • Rok prijave: 19.04.2021.

CIAK Grupa sa preko 1.000 zaposlenih jedna je od vodećih kompanija u regiji te pionir ekološki osviještenog gospodarenja otpadom.
Sa preko 100 prodajnih mjesta u Hrvatskoj vodeći smo distributer auto dijelova i dodatne opreme. Kao lider na tržištu akumulatora, motornih ulja i guma za osobna i teretna vozila te strojeve, više od 25 godina pokrećemo automobile, brodove, motore i kamione u Hrvatskoj.

Četiri centra za gospodarenje opasnim otpadom u Hrvatskoj uspješno posluju po najvišim europskim standardima i međunarodnim certifikatima. C.I.A.K. gospodari sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje te ima iskustva u gospodarenju svim vrstama i kategorijama otpada.

Naša najbolja referenca je preko 2000 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno preuzimamo, prevozimo, obrađujemo i zbrinjavamo opasni/neopasni otpad.

– planiranje i provođenje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz analitičku evidenciju kupaca, izdavanje računa za robu i usluge
– planiranje i obrada podataka i provođenje knjiženja vrijednosnog usklađenja sumnjivih i spornih potraživanja te knjiženje otpisa potraživanja nakon zaprimljene odluke poslovanja
– planiranje i provođenje usklađivanja s kupcima te usklađivanja u svrhu konsolidacije
– izdavanje knjižnih odobrenja/terećenja, prijepisa računa i storna računa
– izdavanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja
– obrada zaprimljenih reklamacija na izdane račune, opomene i zatezne kamate
– provođenje računovodstvenih aktivnosti vezanih uz analitičku evidenciju dobavljača te uz obradu ulaznih računa.
– provođenje usklađivanja s dobavljačima te interkompanijsko usklađivanje
– planiranje i obrada danih predujmova i knjiženje vrijednosnog usklađenja
– obrada opomena i zateznih kamata dobavljača
– izdavanje potvrda dobavljačima o provedenom ispravku pretporeza
– zaprimanje, evidentiranje, skeniranje i odlaganje ulaznih računa te kontrola ispravnosti i knjiženje ulaznih računa
– i ostali zadaci u skladu s naravi i vrstom rada po nalogu neposredno nadređenog

– SSS/VŠS/VSS ekonomskog smjera
– visoka razina odgovornosti, motiviranosti i sistematičnosti u radu
– MS Office paket – napredno znanje
– engleski jezik – osnovno znanje
– komunikativnost
– prednost iskustvo rada u programu Diglas

Stručna sprema:

Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici:

Engleski (osnovno)

Vozačka dozvola:

B

Vještine:

Word, Excel, Power Point, Outlook

– nudimo posao u radno-pozitivnoj atmosferi sa mogućnošću dokazivanja i napredovanja unutar odjela
– rad u dinamičnom, poticajnom i ugodnom okruženju u punom radnom vremenu
– mogućnost usavršavanja vlastitih vještina radom u tvrtki koja je lider na tržištu
– mogućnost usavršavanje vlastitih vještina u dnevnoj komunikaciji s kolegama, kupcima i dobavljačima
– rad na neodređeno uz obvezan probni rok

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

    Veličina dokumenta maksimalno 5mb, preporučene datoteke pdf | doc | docx.