OPĆENITO

Onečišćenja lokacija i industrijskih postrojenja predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš, povlače za sobom velike financijske troškove za koje je prema nadležnim tijelima odgovoran vlasnik i/ili budući investitor.

Postupci čišćenja i sanacije onečišćenih lokacija i/ili čišćenja različitih industrijskih postrojenja mogu biti izrazito zahtjevni postupci što ovisi o osobinama, koncentraciji, dostupnosti i mobilnosti onečišćenja, upotrebi zemljišta te raspoloživosti financijskih i tehničkih mogućnosti.

Ukoliko imate onečišćenu lokaciju ili industrijsko postrojenje, za Vas možemo:

 • Napraviti karakterizaciju stanja i opis okoliša lokacije

 • Analizirati vrste onečišćenja okoliša – tlo, otpad, vode

 • Napraviti prijedlog proizvodnih i drugih rješenja za sanaciju/čišćenje lokacije/industrijskog postrojenja

 • Napraviti prijedlog tehničko tehnološkog rješenja za sanaciju zaostalih sirovina i opasnog otpada na lokaciji

 • Napraviti redoslijed i rokove provedbe sanacijskog programa i prijedlog plana osiguranja sredstava

 • Definirati potrebne mjere za zaštitu okoliša tijekom sanacije lokacije, tijekom uklanjanja zaostalih količina sirovina i opasnog otpada

 • Operativno provesti postupka sanacije/uklanjanja onečišćenja, zaostalih količina sirovina i opasnog otpada sa lokacije

Referentna lista sanacija onečišćenih lokacija

Sanacije onečišćenih lokacija

 • sanacija spremnika mazuta u poduzeću DILJ Vinkovci,;
 • uklanjanje azbestnog otpada iz kruga tvrtke NOVI PLOBEST;
 • sanacija opožarenog objekta GETRO Osijek;
 • izvođenja radova na uklanjanju i zbrinjavanju azbestnog otpada u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu
 • sanacija divljeg odlagališta opasnog otpada na lokaciji Žitnjak bb, Zagreb
 • sanacija i uklanjanje azbesta sa interne deponije tvrtke Metal Kovina d.o.o.
 • sanacija i zbrinjavanje zaostalog opožarenog otpada na lokaciji postrojenja „Regeneracija“ –  Zabok
 • sanacija i zbrinjavanje zaostalih kemikalija nakon eksplozije na lokaciji „Drava – Internacional“ Osijek
 • Sanacija odlagališta opasnog otpada “Lemić Brdo” kraj Karlovca
 • Sanacija zaostalih količina opasnog otpada na području bivšeg kompleksa DIOKI, Zagreb
 • sanacija dijala opožarenog otpada na odlagališu neopasnog otpada Čakovec
 • sanacija opožarenog otpada u industrijskom postrojenju Zagrebpetrol Garešnica
 • sanacija i zbrinjavanje otpada nastalog nakon izbijanja požara na lokaciji Podravka d.d., Pogon Lipik
 • remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Krapinsko  zagorske županije
 • remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Grada Zaprešića
 • sanacija i zbrinjavanje opasnog otpad na lokaciji Žitnjak, JANAF

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.