CIAK Grupa d.d. – Financijski izvještaj – 2021, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano

Preuzmite PDF
Preuzmite XLSX

CIAK Grupa d.d. – Financijski izvještaj – 2021, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano

Preuzmite PDF
Preuzmite XLSX

CIAK Grupa d.d. – Financijski izvještaj – 2020, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano

Preuzmite PDF
Preuzmite XLSX

CIAK Grupa d.d. – Financijski izvještaj – 2020, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano 

Preuzmite PDF
Preuzmite XLSX

CIAK Grupa godišnje izvješće 2020

Preuzmite PDF

CIAK Grupa Izvještaj poslovodstva konsolidirano, nerevidirano Q4 2020 

Q4 2020 – Izvještaj poslovodstva konsolidirano, nerevidirano
TFI-POD_CIAK Grupa d.d. nekonsolidirano, nerevidirano 31.12.2020.
TFI-POD_CIAK Grupa konsolidarno, nerevidarno 31.12.2020.

CIAK Grupa Konsolidirano nerevidirano izvješće H1 2020

Preuzmite PDF

CIAK Grupa Konsolidirano revidirano izvješće 2017-2019

Preuzmite PDF

Postanite i Vi dio CIAK Grupe!

PROMET U 2020. VIŠE OD

0
KN

PREKO

0
ARTIKALA

SURADNJA SA

0
PROIZVOĐAČA

VIŠE OD

0
DJELATNIKA